Maatschappelijk verantwoord ondernemen


Maatschappelijk verantwoord ondernemen, wordt ook wel kortweg ‘maatschappelijk ondernemen’ genoemd. Voor Sommers Installatietechniek betekent dit dat wij naast een gezonde bedrijfsvoering, oog en hart hebben voor de maatschappij.

In deze tijd van energiebesparing en groen denken, werken wij actief mee om installaties zo energiebesparend mogelijk te maken.

Door het toepassen van duurzame energie installaties zoals: warmtepomp installaties, zon-energie installaties, wtw-luchtbehandeling installaties,  pv-zonnepanelen, led verlichting, slimme toepassingen van elektronica en koppelingen tussen verwarming- en koeling installaties dragen wij zorg voor een verantwoordelijke groene installaties. Hierbij is het uitgangspunt dat uw energieverbruik zo laag mogelijk wordt gehouden.

Wij dragen er vanzelfsprekend zorg voor dat alle afkomende materialen bij demontage op een verantwoorde wijze worden verwerkt.
Wij scheiden dan ook ons eigen afval, dragen zorg voor het afvoeren van koelgassen volgens STEK richtlijnen en dragen zorg voor een verantwoordelijke afvoer van bijvoorbeeld tl-buizen, gasontladings lichtbronnen en voorschakelapparatuur die in vele lichtarmaturen verwerkt zijn. Sommers Installatietechniek is een inzamelingslocatie van WeCycle.

Daar waar mogelijk passen wij materialen toe die het milieu minimaal of geheel niet belasten en de uitstoot van broeikasgassen maximaal beperken. De door ons toegepaste installaties zoals warmtepomp systemen en energiezuinige verlichting zijn daar een goed voorbeeld van.

Wij ondersteunen op financieel gebied maatschappelijke organisaties die de handen, oren en ogen zijn van sociaal zwakkere(n) binnen onze samenleving en soms over de landsgrenzen. Leven doen we samen, ook verantwoordelijkheid en zorg om en voor elkaar is daarbij hard nodig.