Watermonsters


Legionella monstername – Watermonsters nemen

Watermonsters nemen en analyseren

Conform het Drinkwaterbesluit dient u aan te tonen dat beheersmaatregelen worden uitgevoerd ter voorkoming van Legionella. Het nemen van watermonsters kan hierbij verplicht zijn. Ook dat onderdeel van het beheerplan neemt Sommers Installatietechniek u uit handen. Hiervoor werken wij samen met geaccrediteerde laboratoria die uw locatie(s) bezoeken voor het nemen van de watermonsters. Het laboratorium bepaalt de hoeveelheid Legionella in één liter water. In de regel wordt er daarbij gekeken naar Legionella pneumophila. Er zijn wel 48 soorten Legionella, maar Legionella pneumophila vormt de grootste bedreiging voor de volksgezondheid. Binnen twee weken ontvangt u de analyseresultaten, zowel telefonisch als schriftelijk.

Uw watermonster is orde – wat dan?

Wanneer alles in orde is dan dient u de resultaten in uw beheerplan op te bergen en over een half jaar weer een watermonster te nemen. Vanzelfsprekend dient u het beheer zoals dat is beschreven in de documenten te blijven uitvoeren.

Verdachte legionella monstername

Mocht er een watermonster zijn dat verdacht wordt van de aanwezigheid van Legionella pneumophila, dan vindt er een serotypering plaats. Legionella pneumophila wordt na een serotypering onder verdeeld in groepen: serotype 1 (die zeer gevaarlijk is voor de volksgezondheid) en serotype 2 tot en met 14 (die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid). Natuurlijk kan de serotypering ook uitwijzen dat het gaat om Legionella species. Dit kunnen verschillende typen Legionella zijn. Het per direct nemen van maatregelen is hoe dan ook noodzakelijk.

Verdachte legionella monstername: welke acties moet u per direct nemen?

Zorg ervoor dat direct vernevelende tappunten veilig gesteld worden door middel van een Legionella veilige douchekop en laat door middel van een brononderzoek uitzoeken waar de Legionellabesmetting is ontstaan. U kunt dan adequaat optreden en verdere maatregelen treffen, zoals het laten reinigen van uw drinkwaterinstallatie. Dit kunnen wij natuurlijk dan voor u verzorgen op basis van vaste prijzen.