Wat is legionella?


Wat doen wij voor U?

Legionella preventie
De ramp met de legionellabacterie in 1999, met één van de grootste uitbraken van veteranenziekte ter wereld, heeft ons land destijds in de hoogste staat van paraatheid gebracht. Sindsdien is er veel gedaan aan legionella preventie en zijn er veel maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.

Bij Sommers Installatietechniek bestaat veel deskundigheid op het gebied van legionella preventie. Wij zijn in staat om uw zorgen daarover volledig weg te nemen. De bacteriën vermenigvuldigen zich in langdurig stilstaand water met een temperatuur tussen de 20 en 50 graden Celsius, bijvoorbeeld in douches die weinig worden gebruikt. Bekend is dat bijvoorbeeld eigenaren van zwembaden en sauna’s de plicht hebben aan legionella preventie te doen. Sommers Installatietechniek heeft echter gemerkt dat ook veel ondernemers die deze verplichting niet hebben, hun maatregelen treffen. Dat wij de nodige deskundigheid op het gebied van legionella bestrijding hebben, bewezen onze technici al eerder. Zij ontwikkelden een desinfectiesysteem dat snel, eenvoudig en efficiënt afrekent met legionellabacteriën in koudwaterinstallaties.

Kwaliteit en snelle services
Legionella preventie is maar één van de specialismen die Sommers Installatietechniek in  bijna 25 jaar van zijn bestaan heeft ontwikkeld. U kunt onder meer een beroep op ons doen als het gaat om het plaatsen van klimaatinstallaties, verwarming en ventilatie en lood- en zinkwerkzaamheden. Als familiebedrijf staan wij garant voor kwaliteit, snelle service en flexibiliteit. Klanten roemen onze betrouwbaarheid in het nakomen van afspraken. Bij problemen volstaat één telefoontje om een monteur pijlsnel op uw adres te krijgen.

Bedreiging
Legionella bacteriën komen altijd voor in waterinstallaties. Ze vormen echter bij vermenigvuldiging pas een bedreiging voor de gezondheid. Legionella bacteriën vermenigvuldigen zich in langdurig stilstaand water met een temperatuur tussen de 20 en 50 °C, bijvoorbeeld in douches die weinig worden gebruikt.

Mensen raken besmet met deze bacterie (chronisch ziek) door het inademen van verneveld besmet water, bijvoorbeeld tijdens het douchen. Twee vormen van Legionellose zijn: Legionella- pneumonie, een ernstige vorm van longontsteking, en Pontiac- fever, een minder ernstige, griepachtige aandoening. Personen met verminderde weerstand vormen de belangrijkste risicogroep.

Zorgplicht
Als u eigenaar en/of beheerder bent van een prioritaire instelling, dan bent u bij wet verplicht periodiek legionella beheersmaatregelen uit te laten voeren en hiervan een logboek bij te houden. Prioritaire instellingen zijn:
Ziekenhuizen, hotels, bed & breakfasts met meer dan 5 slaapplaatsen,
(mini-)campings, bungalowparken, jachthavens, zwembaden, sauna’s, zorginstellingen, celinrichtingen en asielzoekerscentra.

De VROM- inspectie treedt hard op tegen overtreders d.m.v. het opleggen van een last onder dwangsom. Afhankelijk van de overtreding wordt bovendien proces-verbaal opgemaakt.

Wij merken dat door de toenemende behoefte aan zekerheid ook steeds meer niet verplichte ondernemingen periodieke maatregelen laten uitvoeren. Legionella preventie is namelijk altijd relevant als mensen worden blootgesteld aan waternevel. Bovendien geldt voor bedrijven in de categorie laagrisico wél de algemene zorgplicht.
Die verplicht eigenaar en gebruiker van een pand deugdelijk water te leveren.

Hier is sprake van bij o.a. de volgende toepassingen:
douche, sproeidouche (in spoelkeuken), oog- en/of nooddouche, koeltorens (nat), luchtbevochtiging (of adiabatische koeling), behandelstoel (tandarts of kaakchirurgie), wasinstallatie en whirpool.

Indien hoge concentratie legionella bacteriën:
Beperken van de verblijftijd van het water en beperken van de vorming van biofilm en sediment. Deze maatregelen liggen voornamelijk in de ontwerpsfeer van de installatie.

Denk aan het verwijderen van loze leidingen, het wijzingen van leidingdiameters, het plaatsen van keerkleppen en veiligheden of zelfs de levering en installatie van een volledig automatisch temperatuur meet,- en registratiesysteem dat garant staat voor duurzaam, veilig en hygiënisch water- en energiegebruik conform huidige regelgeving. Het systeem desinfecteert, beheert, registreert, archiveert en signaleert. Het is altijd en overal benaderbaar via internet, smartphone of intern netwerk.

Na het uitvoeren van correctieve maatregelen dient zowel binnen twee dagen na het uitvoeren van de maatregelen als maximaal vier weken later middels monstername en analyse het effect te worden beoordeeld.

Voor legionella preventie moet u bij Sommers Installatietechniek zijn.
Vraagt u zich af of de aanpak van legionella ook bij uw bedrijf zou moeten gebeuren? Maak dan snel een afspraak met een van onze specialisten op T. 0485-382344 of e-mail naar legionella@sommers-installatietechniek.nl. We bespreken uw situatie en stemmen daar de eventuele maatregelen op af.