Onderhoudscontract legionella


 

Legionella totaal beheer

Wij zijn in staat, samen met een partner, u de zorgen omtrent legionella-beheer volledig uit handen te nemen.

Voor goed legionella beheer moet u:

  • een risicoanalyse hebben;
  • een beheersplan hebben;
  • een logboek bijhouden;
  • elk half jaar het wettelijk verplicht aantal watermonsters laten nemen door een geaccrediteerde organisatie;

 

Legionella QuickScan

Om snel inzicht te krijgen in de kwaliteit en veiligheid van drinkwaterinstallaties heeft Sommers Installatietechniek de Legionella QuickScan ontwikkeld. Hiermee wordt direct duidelijk of de drinkwaterinstallatie voldoet aan de zorgplicht, of de installatie legionellavrij is en welke maatregelen genomen kunnen worden om legionellabesmetting te voorkomen.