Legionella beheersplan


Bij legionella beheer wordt uw leiding stelsel in kaart gebracht waar Sommers Installatietechniek een advies over uitbrengt. Dit advies kan bijvoorbeeld bestaan uit installatietechnische aanpassingen aan uw installatie. Vervolgens wordt er een beheersplan voor u opgesteld om legionella besmetting te voorkomen.

Wat kunnen wij voor u betekenen:

  • Wij kijken samen met u aan welke wetgeving u behoort te voldoen
  • Wij voeren voor u de beheersmaatregelen uit volgens het beheerplan
  • Sommers Installatietechniek kan voor u de risicoanalyse en het beheersplan aanpassen
  • Sommers Installatietechniek ondersteund u bij het managen van het legionella beheer
  • Sommers Installatietechniek kan u ontzorgen

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Legionella totaal beheer

Wij zijn in staat, samen met een partner, u de zorgen omtrent legionella-beheer volledig uit handen te nemen.

Voor goed legionella beheer moet u:

  • een risicoanalyse hebben;
  • een beheersplan hebben;
  • een logboek bijhouden;
  • elk half jaar het wettelijk verplicht aantal watermonsters laten nemen door een geaccrediteerde organisatie;