Desinfectie waterleiding


 

Legionella besmetting?

Legionallabesmetting? Desinfecteer uw leidingnet!

Heeft u last van een legionella besmetting in uw waterinstallatie? Of is de installatie besmet met een ander organisme? Geen nood. Sommers Installatietechniek desinfecteert en reinigt uw drinkwaterinstallatie. Dat is namelijk waarin wij gespecialiseerd zijn: het desinfecteren van waterleidingsystemen.

Waterleidingen desinfecteren – hoe werkt dat?

Legionellabacteriën zijn niet bestand tegen temperaturen boven de 60°C. De meest voorkomende manier om geïnfecteerde waterinstallaties van hun ongenode gasten te ontdoen is het doorspoelen van de waterinstallatie met heet water: thermische desinfectie. Dit is dé manier om een legionella besmetting te behandelen.

Legionella besmetting oplossen met een thermische desinfectie

Het (onderbroken) leidingsysteem wordt vanaf het vulpunt aan het begin van de leiding langzaam gevuld met heet water. Alle tappunten worden vervolgens gedurende 20 minuten met heet water van minimaal 60°C thermisch gedesinfecteerd. Een milieuvriendelijke én doeltreffende behandeling van de legionella besmetting! Daarna wordt elk tappunt nagespoeld met leidingwater en wordt er gecontroleerd of er geen heet water meer aanwezig is.

Wanneer thermische desinfectie niet het gewenste resultaat oplevert met betrekking tot de legionella besmetting, is chemische desinfectie noodzakelijk.

Legionella besmetting oplossen met een chemische desinfectie

Chemische desinfectie heeft wat meer voeten in de aarde. Daarvoor is het noodzakelijk dat uw installatie wordt afgekoppeld van het openbare net, waarna het leidingsysteem langzaam gevuld wordt met een chemisch desinfectiemiddel. Na het vullen wordt op ieder tappunt gemeten of de juiste concentratie van het desinfectiemiddel aanwezig is. Bij ieder tappunt wordt een waarschuwingskaart geplaatst.

Als het hele leidingsysteem is gevuld met desinfectiemiddel moet dit minimaal 4 uur inwerken. Daarna worden de leidingsystemen grondig gespoeld met schoon leidingwater en vindt controle van de tappunten plaats. Er mag immers absoluut geen desinfectiemiddel meer aanwezig zijn! Hierna wordt het leidingsysteem weer aangesloten op het openbare net en is alles weer veilig voor gebruik. De legionella besmetting is opgelost!

Mobiel thermisch desinfectie

Voor een mengwatersysteem is het inmiddels gangbaar om, als dat nodig is, preventief thermisch te desinfecteren. Hierbij worden alle douches periodiek gespoeld op hoge temperatuur. Vaak blijkt echter ook het aanvoerende leidingwerk besmet met Legionella, waardoor direct na desinfectie het mengwatersysteem opnieuw wordt besmet. Met een goede risico-inventarisatie, de implementatie van een legionella beheersplan en het uitvoeren van eventueel noodzakelijke technische aanpassingen, kunnen de oorzaken van deze infectie worden voorkomen. Voor het wegnemen van de infectie zelf is echter een ontsmetting nodig.

Dit kan met chemische middelen, maar nu ook snel en eenvoudig met opwarmapparatuur die direct achter de watermeter wordt aangesloten.
Bij toepassing van thermische desinfectie wordt het betreffende koudwater installatiedeel gedurende een vooraf vastgestelde standtijd in zijn geheel op of bovende gewenste temperatuur gehouden teneinde de aanwezige legionella bacteriën te doden.

Door eigen innovatie ontwikkelden wij hiervoor een mobiel thermisch desinfectie-systeem. Een uniek systeem dat water volcontinu tot 80°C opwarmt en door de koudwaterleidingen van het drinkwater-systeem voert tot aan de tappunten.

Voordelen van ons mobiele thermische desinfectiesysteem zijn:

 • Doordat ons systeem volcontinu de temperatuur op 80°C houdt, wordt de spoeltijd aanzienlijk korter hetgeen de hele handeling efficiënter maakt.
 • Normaal gesproken wordt thermische desinfectie vanwege technische en economische redenen alleen bij kleine installaties geadviseerd.
  Ons systeem kan ook grote(re) installaties zoals sporthallen etc. aan.
 • Het systeem inclusief gasvoorraad staat te allen tijde klaar voor gebruik en kan snel worden ingezet op elke locatie.
 • Gebruik van ons systeem is beduidend voordeliger dan andere desinfectie methoden, zoals met chemische middelen.
 • Omdat er geen chemicaliën worden gebruikt, kunnen er na ontsmetting ook geen resten hiervan achterblijven in uw drinkwater.
 • Bij een chemische reiniging is voor langere tijd de waterleiding niet te gebruiken. Met onze thermische behandeling is het systeem binnen een veel kortere periode weer operationeel.Noot: na het uitvoeren van correctieve maatregelen moet zowel binnen twee dagen na het uitvoeren hiervan als twee tot vier weken later d.m.v. monstername en analyse het effect worden beoordeeld. Met name in zwaar vervuilde installaties kan het voorkomen dat de bacterie hardnekkig is. Oorzaken kunnen zijn:
 • dode leidingen;
 • niet goed doorspoelende leidingen;
 • dikke biofilm, die niet in één keer verwijderd kan worden;
 • grotere resistentie van biofilm dan legionella tegen temperatuurbehandeling.