Controleren van keerkleppen


Keerklepcontrole

Controleren van keerkleppen

Keerklepcontrole is een vast onderdeel van het beheerplan Legionella. U bent verplicht de keerkleppen in uw drinkwaterinstallatie jaarlijks te laten controleren op een correcte werking.

Vanuit het waterleidingbesluit bestaat de verplichting om jaarlijks de toestelbeveiligingen in de drinkwaterinstallatie te controleren op correcte werking. Onze inspecteurs controleren de keerkleppen volgens de meest geëigende methode namelijk; traditioneel, onderdruk of overdruk conform WB 1.4G.

Welke werkzaamheden worden er uitgevoerd bij een keerklepcontrole?

  • Identificeren van de keerklep
  • Beoordelen of het juiste type is toegepast volgens de geldende normering
  • Controleren of de keerklep op de juiste plaats gemonteerd is
  • Controleren of de keerklep drukvast is middels traditionele, onderdruk of overdruk methode
  • Opstellen keuringsrapport

Steekproefsgewijze controle van de keerkleppen

Wanneer uw drinkwaterinstallatie meer dan 50 keerkleppen bevat, is het sinds 1 februari 2012 toegestaan de beveiligingen steekproefsgewijs te controleren. Voorwaarde hiervoor is wel dat de locaties van alle geïnstalleerde keerkleppen op tekening zijn aangegeven én op het overzicht toestellen zijn vermeld. Komt er uit de steekproef een defect boven water, dan moeten alsnog alle keerkleppen gecontroleerd worden.

Uitzonderingen op de regel

Er is een aantal keerkleppen die een uitzondering vormt op de hierboven genoemde regel, namelijk:

  • keerkleppen met een speciale functie
  • keerkleppen op de meest kritische locaties
  • keerkleppen in de meest zware gebruiksomstandigheden

Deze keerkleppen moeten wel verplicht jaarlijks worden gecontroleerd en worden expliciet buiten de steekproefsgewijze controle gehouden!