Legionella preventie


Bij legionella beheer wordt uw leiding stelsel in kaart gebracht waar Sommers Installatietechniek een advies over uitbrengt. Dit advies kan bijvoorbeeld bestaan uit installatietechnische aanpassingen aan uw installatie. Vervolgens wordt er een beheersplan voor u opgesteld om legionella besmetting te voorkomen.

Wat kunnen wij voor u betekenen:

 • Wij kijken samen met u aan welke wetgeving u behoort te voldoen
 • Wij voeren voor u de beheersmaatregelen uit volgens het beheerplan
 • Sommers Installatietechniek kan voor u de risicoanalyse en het beheersplan aanpassen
 • Sommers Installatietechniek ondersteund u bij het managen van het legionella beheer
 • Sommers Installatietechniek kan u ontzorgen

Neem voor meer informatie contact met ons op.

 

Legionella totaal beheer

Wij zijn in staat, samen met een partner, u de zorgen omtrent legionella-beheer volledig uit handen te nemen.

Voor goed legionella beheer moet u:

 • een risicoanalyse hebben;
 • een beheersplan hebben;
 • een logboek bijhouden;
 • elk half jaar het wettelijk verplicht aantal watermonsters laten nemen door een geaccrediteerde organisatie;

PRIMEUR!
onze technici ontwikkelden een mobiel thermisch desinfectiesysteem dat snel, eenvoudig en efficiënt afrekent met legionella bacteriën in koudwater installaties.

 

Legionella QuickScan

Om snel inzicht te krijgen in de kwaliteit en veiligheid van drinkwaterinstallaties heeft Sommers Installatietechniek de Legionella QuickScan ontwikkeld. Hiermee wordt direct duidelijk of de drinkwaterinstallatie voldoet aan de zorgplicht, of de installatie legionellavrij is en welke maatregelen genomen kunnen worden om legionellabesmetting te voorkomen.

 

 

Legionella besmetting?

Legionallabesmetting? Desinfecteer uw leidingnet!

Heeft u last van een legionella besmetting in uw waterinstallatie? Of is de installatie besmet met een ander organisme? Geen nood. Sommers Installatietechniek desinfecteert en reinigt uw drinkwaterinstallatie. Dat is namelijk waarin wij gespecialiseerd zijn: het desinfecteren van waterleidingsystemen.

Waterleidingen desinfecteren – hoe werkt dat?

Legionellabacteriën zijn niet bestand tegen temperaturen boven de 60°C. De meest voorkomende manier om geïnfecteerde waterinstallaties van hun ongenode gasten te ontdoen is het doorspoelen van de waterinstallatie met heet water: thermische desinfectie. Dit is dé manier om een legionella besmetting te behandelen.

Legionella besmetting oplossen met een thermische desinfectie

Het (onderbroken) leidingsysteem wordt vanaf het vulpunt aan het begin van de leiding langzaam gevuld met heet water. Alle tappunten worden vervolgens gedurende 20 minuten met heet water van minimaal 60°C thermisch gedesinfecteerd. Een milieuvriendelijke én doeltreffende behandeling van de legionella besmetting! Daarna wordt elk tappunt nagespoeld met leidingwater en wordt er gecontroleerd of er geen heet water meer aanwezig is.

Wanneer thermische desinfectie niet het gewenste resultaat oplevert met betrekking tot de legionella besmetting, is chemische desinfectie noodzakelijk.

Legionella besmetting oplossen met een chemische desinfectie

Chemische desinfectie heeft wat meer voeten in de aarde. Daarvoor is het noodzakelijk dat uw installatie wordt afgekoppeld van het openbare net, waarna het leidingsysteem langzaam gevuld wordt met een chemisch desinfectiemiddel. Na het vullen wordt op ieder tappunt gemeten of de juiste concentratie van het desinfectiemiddel aanwezig is. Bij ieder tappunt wordt een waarschuwingskaart geplaatst.

Als het hele leidingsysteem is gevuld met desinfectiemiddel moet dit minimaal 4 uur inwerken. Daarna worden de leidingsystemen grondig gespoeld met schoon leidingwater en vindt controle van de tappunten plaats. Er mag immers absoluut geen desinfectiemiddel meer aanwezig zijn! Hierna wordt het leidingsysteem weer aangesloten op het openbare net en is alles weer veilig voor gebruik. De legionella besmetting is opgelost!

 

Mobiel thermisch desinfectie

Voor een mengwatersysteem is het inmiddels gangbaar om, als dat nodig is, preventief thermisch te desinfecteren. Hierbij worden alle douches periodiek gespoeld op hoge temperatuur. Vaak blijkt echter ook het aanvoerende leidingwerk besmet met Legionella, waardoor direct na desinfectie het mengwatersysteem opnieuw wordt besmet. Met een goede risico-inventarisatie, de implementatie van een legionella beheersplan en het uitvoeren van eventueel noodzakelijke technische aanpassingen, kunnen de oorzaken van deze infectie worden voorkomen. Voor het wegnemen van de infectie zelf is echter een ontsmetting nodig.

Dit kan met chemische middelen, maar nu ook snel en eenvoudig met opwarmapparatuur die direct achter de watermeter wordt aangesloten.
Bij toepassing van thermische desinfectie wordt het betreffende koudwater installatiedeel gedurende een vooraf vastgestelde standtijd in zijn geheel op of bovende gewenste temperatuur gehouden teneinde de aanwezige legionella bacteriën te doden.

Door eigen innovatie ontwikkelden wij hiervoor een mobiel thermisch desinfectie-systeem. Een uniek systeem dat water volcontinu tot 80°C opwarmt en door de koudwaterleidingen van het drinkwater-systeem voert tot aan de tappunten.

Voordelen van ons mobiele thermische desinfectiesysteem zijn:

 • Doordat ons systeem volcontinu de temperatuur op 80°C houdt, wordt de spoeltijd aanzienlijk korter hetgeen de hele handeling efficiënter maakt.
 • Normaal gesproken wordt thermische desinfectie vanwege technische en economische redenen alleen bij kleine installaties geadviseerd.
  Ons systeem kan ook grote(re) installaties zoals sporthallen etc. aan.
 • Het systeem inclusief gasvoorraad staat te allen tijde klaar voor gebruik en kan snel worden ingezet op elke locatie.
 • Gebruik van ons systeem is beduidend voordeliger dan andere desinfectie methoden, zoals met chemische middelen.
 • Omdat er geen chemicaliën worden gebruikt, kunnen er na ontsmetting ook geen resten hiervan achterblijven in uw drinkwater.
 • Bij een chemische reiniging is voor langere tijd de waterleiding niet te gebruiken. Met onze thermische behandeling is het systeem binnen een veel kortere periode weer operationeel.Noot: na het uitvoeren van correctieve maatregelen moet zowel binnen twee dagen na het uitvoeren hiervan als twee tot vier weken later d.m.v. monstername en analyse het effect worden beoordeeld. Met name in zwaar vervuilde installaties kan het voorkomen dat de bacterie hardnekkig is. Oorzaken kunnen zijn:
 • dode leidingen;
 • niet goed doorspoelende leidingen;
 • dikke biofilm, die niet in één keer verwijderd kan worden;
 • grotere resistentie van biofilm dan legionella tegen temperatuurbehandeling.

 

Wat doen wij voor U?

Legionella preventie
De ramp met de legionellabacterie in 1999, met één van de grootste uitbraken van veteranenziekte ter wereld, heeft ons land destijds in de hoogste staat van paraatheid gebracht. Sindsdien is er veel gedaan aan legionella preventie en zijn er veel maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.

Bij Sommers Installatietechniek bestaat veel deskundigheid op het gebied van legionella preventie. Wij zijn in staat om uw zorgen daarover volledig weg te nemen. De bacteriën vermenigvuldigen zich in langdurig stilstaand water met een temperatuur tussen de 20 en 50 graden Celsius, bijvoorbeeld in douches die weinig worden gebruikt. Bekend is dat bijvoorbeeld eigenaren van zwembaden en sauna’s de plicht hebben aan legionella preventie te doen. Sommers Installatietechniek heeft echter gemerkt dat ook veel ondernemers die deze verplichting niet hebben, hun maatregelen treffen. Dat wij de nodige deskundigheid op het gebied van legionella bestrijding hebben, bewezen onze technici al eerder. Zij ontwikkelden een desinfectiesysteem dat snel, eenvoudig en efficiënt afrekent met legionellabacteriën in koudwaterinstallaties.

Kwaliteit en snelle services
Legionella preventie is maar één van de specialismen die Sommers Installatietechniek in  bijna 25 jaar van zijn bestaan heeft ontwikkeld. U kunt onder meer een beroep op ons doen als het gaat om het plaatsen van klimaatinstallaties, verwarming en ventilatie en lood- en zinkwerkzaamheden. Als familiebedrijf staan wij garant voor kwaliteit, snelle service en flexibiliteit. Klanten roemen onze betrouwbaarheid in het nakomen van afspraken. Bij problemen volstaat één telefoontje om een monteur pijlsnel op uw adres te krijgen.

Bedreiging
Legionella bacteriën komen altijd voor in waterinstallaties. Ze vormen echter bij vermenigvuldiging pas een bedreiging voor de gezondheid. Legionella bacteriën vermenigvuldigen zich in langdurig stilstaand water met een temperatuur tussen de 20 en 50 °C, bijvoorbeeld in douches die weinig worden gebruikt.

Mensen raken besmet met deze bacterie (chronisch ziek) door het inademen van verneveld besmet water, bijvoorbeeld tijdens het douchen. Twee vormen van Legionellose zijn: Legionella- pneumonie, een ernstige vorm van longontsteking, en Pontiac- fever, een minder ernstige, griepachtige aandoening. Personen met verminderde weerstand vormen de belangrijkste risicogroep.

Zorgplicht
Als u eigenaar en/of beheerder bent van een prioritaire instelling, dan bent u bij wet verplicht periodiek legionella beheersmaatregelen uit te laten voeren en hiervan een logboek bij te houden. Prioritaire instellingen zijn:
Ziekenhuizen, hotels, bed & breakfasts met meer dan 5 slaapplaatsen,
(mini-)campings, bungalowparken, jachthavens, zwembaden, sauna’s, zorginstellingen, celinrichtingen en asielzoekerscentra.

De VROM- inspectie treedt hard op tegen overtreders d.m.v. het opleggen van een last onder dwangsom. Afhankelijk van de overtreding wordt bovendien proces-verbaal opgemaakt.

Wij merken dat door de toenemende behoefte aan zekerheid ook steeds meer niet verplichte ondernemingen periodieke maatregelen laten uitvoeren. Legionella preventie is namelijk altijd relevant als mensen worden blootgesteld aan waternevel. Bovendien geldt voor bedrijven in de categorie laagrisico wél de algemene zorgplicht.
Die verplicht eigenaar en gebruiker van een pand deugdelijk water te leveren.

Hier is sprake van bij o.a. de volgende toepassingen:
douche, sproeidouche (in spoelkeuken), oog- en/of nooddouche, koeltorens (nat), luchtbevochtiging (of adiabatische koeling), behandelstoel (tandarts of kaakchirurgie), wasinstallatie en whirpool.

Indien hoge concentratie legionella bacteriën:
Beperken van de verblijftijd van het water en beperken van de vorming van biofilm en sediment. Deze maatregelen liggen voornamelijk in de ontwerpsfeer van de installatie.

Denk aan het verwijderen van loze leidingen, het wijzingen van leidingdiameters, het plaatsen van keerkleppen en veiligheden of zelfs de levering en installatie van een volledig automatisch temperatuur meet,- en registratiesysteem dat garant staat voor duurzaam, veilig en hygiënisch water- en energiegebruik conform huidige regelgeving. Het systeem desinfecteert, beheert, registreert, archiveert en signaleert. Het is altijd en overal benaderbaar via internet, smartphone of intern netwerk.

Na het uitvoeren van correctieve maatregelen dient zowel binnen twee dagen na het uitvoeren van de maatregelen als maximaal vier weken later middels monstername en analyse het effect te worden beoordeeld.

Voor legionella preventie moet u bij Sommers Installatietechniek zijn.
Vraagt u zich af of de aanpak van legionella ook bij uw bedrijf zou moeten gebeuren? Maak dan snel een afspraak met een van onze specialisten. We bespreken uw situatie en stemmen daar de eventuele maatregelen op af.